08-750 60 00

Ledsagning och avlösning

Utvecklas med frihet och trygghet

Ett barn med funktionsnedsättning kan behöva mycket stöd och hjälp, både i hemmet och på fritiden. Som förälder vill du såklart alltid finnas där för ditt barn, men ibland är tiden knapp och då kan avlösning vara till stor hjälp. Både för barnet och vårdnadshavaren kan det vara både skönt och utvecklande att komma ifrån varandra ibland, oavsett hur mycket man tycker om varandra. 

Barnet får en ledsagare som kan finnas där istället för föräldern då och då. Ledsagaren följer med på olika aktiviteter där barnet inte klarar sig själv, det kan vara allt från fritidsintressen till sjukhusbesök. Ditt barn får chansen att utvecklas och bli självständigt, med stöd från en annan människa. Samtidigt får du som förälder en andningspaus. Du kan vara trygg med att barnet får allt det stöd och den trygghet han eller hon behöver under tiden som du kan fokusera på annat.

Vi på Iftin Assistans & Omsorg har lång erfarenhet av ledsagning och vet vad som krävs för att det ska fungera på bästa sätt. Vi vet att alla människor är olika med olika behov och önskemål, därför skräddarsyr vi vår service efter dig som individ. För oss är det viktigt att både förälder och barn känner sig trygga. Att det utvecklas en långvarig relation med ledsagaren som bygger på respekt och förtroende. Vi hittar den ledsagare som passar just din familj. Alla våra insatser är enligt LSS-lagen (Lagen om Särskilt Stöd till vissa funktionshindrade).

Samarbetspartner: www.arbetskladerna.se www.webbyra.com